МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ЛЕГЕНЯХ ТА ПЕЧІНЦІ У РАННІЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ТРАВМАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ М'ЯЗІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

V. H. Dzhyvak, I. M. Klishch, T. V. Datsko, O. I. Khlibovska
2020 Здобутки клінічної і експериментальної медицини  
Актуальним питанням сьогодення є травматизм, який залишається актуальною проблемою сучасної медицини, оскільки серед постраждалих із травмами відзначаються високі рівні інвалідності та смертності. Мета – вивчити особливості морфологічних змін у легенях та печінці при травматичному ураженні м'язів в експериментальному дослідженні. Матеріал і методи. Динаміку морфологічних змін досліджували на експериментальній моделі травматичного ушкодження м'язів у 60 дорослих нелінійних щурів, які були
more » ... і на дві групи: інтактну та дослідну. Досліджували морфологічні зміни в тканинах легень та печінки в ранній посттравматичний період на першу та сьому доби. Результати. При гістологічному дослідженні тканин печінки та легень на першу добу посттравматичного періоду виявлено структурні зміни, які проявлялися вираженими розладами кровообігу з наступним розвитком дистрофічно-некротичних змін, які досягали максимуму на сьому добу експерименту. Висновки. При травматичному ураженні м'язів у експериментальних тварин структурні зміни в печінці та легенях починають розвиватись уже з першої доби експерименту, тривають упродовж усього періоду досліджень і проявляються вираженими розладами кровообігу та розвитком дистрофічно-некротичних змін, особливо в епітеліальних структурах, досягаючи максимуму на сьому добу.
doi:10.11603/1811-2471.2020.v.i1.11072 fatcat:e4ifqoh3vnearfuzf5thdjee4i