Karolina Tybuchowska Hartliska: Demokracja bezporednia na poziomie lokalnym: czy obywatele chc partycypacji? [dataset]

Jarosaw Wichura
2014 Figshare  
Wprowadzenie Współczesna teoria demokracji duży nacisk kładzie na bezpośrednie formy uczestnictwa obywateli w sprawowaniu życia politycznego. To, jakie instytucje demokracji bezpośredniej są praktykowane zależy w głównej mierze od uwarunkowań historycznych, kulturowych i ekonomicznych. Do najbardziej
doi:10.6084/m9.figshare.1194832 fatcat:6bm5stbngvblpkvhvi7wliwpxm