The molecular orientation and electronic structure of 3, 4, 9, 10-perylene tetracarboxylic dianhydride grown on Au(111)

Cao Liang, Zhang Wen-Hua, Chen Tie-Xin, Han Yu-Yan, Xu Fa-Qiang, Zhu Jun-Fa, Yan Wen-Sheng, Xu Yang, Wang Feng
2010 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.59.1681 fatcat:gg52fykukzgcreceey3wmvxege