Sürdürülebilir Spor Tüketicisi Davranışı [book]

Arif Yüce, Hakan Katırcı
2020 unpublished
Baskı ve Cilt Vadi Matbaacılık Bisac Code SPO000000 *Bu tez çalışması BAP Komisyonunca kabul edilen 1706S375 no'lu proje kapsamında desteklenmiştir.
doi:10.37609/akya.371 fatcat:mw4lro4k35fsjnl36ytbik6p4y