FONKSİYONEL HAMMADDELERDEN ÜRETİLEN ÇİFT YÜZLÜ SPORTİF GİYSİLİK KUMAŞLARIN SÜRTÜNME VE BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Sibel KAPLAN, Bilge YILMAZ
2020 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
Öz: Bu çalışmada, yün, modifiye sentetik ve rejenere selülozik liflerin iç yüzde, klasik sentetik liflerin dış yüzde kullanıldığı yalancı rib örgüye sahip kumaşlar dikişsiz örme makinasında kapsamlı bir hammadde planıyla üretilmiş, soğuktan koruyucu giysiler için kullanılabilecek kumaşların sürtünme, patlama mukavemeti, boncuklanma ve aşınma direnci özellikleri incelenmiştir. Tek hammaddeden kontrol amaçlı üretilenlerle birlikte Thermosoft®, Nilit Heat® Viloft® ve yün ipliklerin atlama formunda
more » ... rin atlama formunda iç yüzde, üç temel sentetik lif olan poliester (PET), poliamid (PA) ve polipropilenin (PP) dış yüzde kullanımlarıyla toplam onsekiz yalancı rib örgülü kumaş üretilmiştir. Sonuçlara göre, kumaşlarda kayda değer boncuklanma problemi görülmezken, PA kumaşların direnci daha yüksektir. Aşınma sonucu en az kütle kaybı PA (standart ve Heat®) ve PP içerikli kumaşlarda, en yüksek patlama mukavemeti PET ve standart/modifiye PA içeren kumaşlarda gözlenmiştir. Sürtünme katsayısı değerlerine bağlı olarak vücuda temas halinde minimum deformasyon veren kumaşlar Viloft® Heat® ve PP iç yüze sahip olanlardır. Genel olarak PP, Viloft veya Heat® iç yüzeyin ve PA dış yüzeyin optimum performans için uygun olduğu belirtilebilir. Abstract: In this study, results were put forward about friction, bursting strength, pilling and abrasion resistances of double-face fabrics made of wool, modified synthetic or regenerated cellulosic inner layers and synthetic outer layers knitted by a seamless knitting machine in false rib structure. Intended end use of the fabrics were sports clothing or inner layer of a protective clothing. Totally eighteen fabrics were produced by using wool, Themosoft®, Nilit Heat®, and Viloft® for inner sides and polyester (PET), polyamide (PA) and polypropylene (PA) for outer sides including the ones made of the same material. According to the results, although there is not a considerable pilling problem detected, pilling resistance of PA was higher. Higher abrasion resistances were obtained for fabrics including PP and PA (standard and Heat®). Minimum skin deformation as a result of friction tests are expected from fabrics having Viloft®, PP or Heat® inner surfaces. As a general look, fabrics having PP, Heat® or Viloft® inner surfaces and PA outer surfaces can be suggested for optimum performances. †
doi:10.17482/uumfd.788914 fatcat:5xbdupevuvaill5iblibn7whsa