• PRIKAZI SLUČAJA / CASE REPORTS

Mirza Biščević, Azmi Hamzaoglu, Farid Ljuca, Ismet Gavrankapetanović, Amra Nadarević, Barbara Rejec-Smrke, Dragica Smrke, Klinika Za Ortopediju I Traumatologiju, Klinički Centar Univerziteta, Sarajevu, Bih
2009 MED ARH   unpublished
Klinika za traumatologiju, Klinički centar Ljubljana, Slovenija 5 pRIKAZ sLUčAJA sAŽETAK Patološki prijelom, u pravilu je uzrokovan minimalnom traumom kosti koja je oslabljena nekim procesom (osteoporoza, tumor, i sl.). Najčešći patološki prijelomi kičme su kompresivni osteoporotski prijelomi torakolumbalnih pršljenova kod gerijatrisjkih pacijenata. S obzirom da ta populacija često ima brojna prateća oboljenja, da je kvalitet njihove kosti slab, te da su spondilodeze vijcima praćene visokim
more » ... enom komplikacija, minimalno invazivne procedure jesu tretman izbora kod ovih prijeloma. Minimalno invazivni tretman kompresivnih prijeloma kičme svodi se na perkutano injiciranje cementa u kolabirani trup pršljena kroz transpedikularno postavljene kanile pod RTG kontrolom. Pacijent nakon ove ambulantne procedure odmah osjeća odsustvo boli, ima punu pokretljivost, a rizici operacije se mjere u dijelovima promila. U ovom radu opisujemo prva bosanskohercegovačka iskustva nakon ovih operacija (vertebroplastika, kifoplastika, perkutana biopsija kičmenih metastaza) izvedenih na Klinici za ortopediju i traumatologiju KCUS-a. Ključne riječi: vertebroplastika, kifoplastika, kompresivni prijelom, osteoporoza. cAsE REpORT sUMMARY A pathologic fracture is every fracture caused by minimal trauma of the bone weakened by some process (osteoporosis, tumor, etc.). Most common pathological spine fractures are compressive fractures of thoracolumbal vertebras in geriatric patients. Considering the fact that geriatric population often have numerous comorbidities, weakened bone quality, and that instrumented spondylodeses have increased surgical risk, minimally invasive procedures are treatment of the choice for described fractures. Principle of the minimally invasive treatment of compressive spine fractures is to inject bone cement percutaneously into the collapsed vertebral body through transpediculary placed cannulas, under the X-ray control. After this ambulatory procedure, patient has prompt lack of pain, full mobility; risks of surgery are lower then one promil. In this article we describe first Bosnian experiences after those surgeries (vertebroplasty, kyphoplasty, percutaneus biopsy of spine metastasis) performed at
fatcat:3bmkqkamq5d73aybltt7i7kfuu