Αρχές της λογικής με εφαρμογή στα θεολογικά δεδομένα

Αρσένιος Γεωργίου Μπούτας
2016
Σκοπός της διατριβής ήταν η αναφορά στην Λογική, στις αρχές και στους κανόνες της αλλά και η σύνδεση της με την θεολογία και τις αρχές της. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η εργασία μας χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο μεν πρώτο με αναφορές στην επιστήμη της Λογικής, στο δε δεύτερο, αμιγώς θεολογικό, στην ύπαρξη της Λογικής στην θεολογία. Αμφότερες Λογική και Θεολογία επισημαίνουν κάποιους κανόνες με τους οποίους επισημαίνεται η καθεμία καθώς και το συστημικό χαρακτήρα τους. Παρουσιάσαμε αναλυτικά τόσο τον
more » ... ορισμό της Λογικής όσο και τα επιστημονικά είδη της Λογικής που συναντώνται. Ερευνήθηκε η σύνδεση της Λογικής τόσο με την φιλοσοφία όσο και τα μαθηματικά και την πληροφορική. Γίνεται μνεία και στους κανόνες της Λογικής που διέπουν τις επιστήμες αυτές καθώς και σε μεθόδους μαθηματικών επιστημόνων όπως του Boole, Frege και Gödel. Ακόμη αναφερθήκαμε αναλυτικά στη Λογική θεολογία όπου σε αντίθεση με τις γνώσεις των θετικών επιστημών, η γνώση περί Θεού δεν επιτυγχάνεται με τη χρήση της ανθρώπινης λογικής. Εξετάσαμε την διασφάλιση της λογικής Θεολογίας, μέσα από τις αρχές και τους κανόνες της Λογικής. Ένα άλλο θέμα που θίξαμε είναι η πατερική θεολογία όπου εκεί λογικός δεν είναι ο άνθρωπος που έχει απλώς λογική ή προφορικό λόγο, αλλά εκείνος που διαμέσου του λόγου και του λογικού ζητάει να βρει το Θεό και να ενωθεί μαζί Του. Ασχοληθήκαμε επίσης και με την επιστημονικότητα της Θεολογίας. Ερευνήσαμε πως η Θεολογία είναι επιστήμη διότι έχει την παρατήρηση και το πείραμα. Η ορθόδοξη Θεολογία δεν στηρίζεται σε στοχασμούς και ανθρώπινα επινοήματα αλλά σαφώς και υπάρχουν προϋποθέσεις που καθορίζουν τον ορθό τρόπου του θεολογείν. Δεν μπορεί ο καθένας να φιλοσοφεί περί Θεού. Ο θεολόγος ως επιστήμονας εφαρμόζει τις επιστημονικές μεθόδους που κατέχει με λογικό και αποδεικτικό τρόπο. Σύμφωνα με έρευνα στα έργα του Βικέντιου Δαμοδού φιλοσόφου/ θεολόγου του 18ου αιώνα. επειδή ο νους μας τείνει να οδηγηθεί στην πλάνη, γνωρίζοντας πράγματα, γι' αυτό βρέθηκε η Λογική, με την βοήθεια της οποίας αποφεύγεται η πλάνη. Εστιάσαμε στην διαφορά της αλήθ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.285323 fatcat:ltjugzmrgfeadivp5j34tw3j6y