THE INTERACTION OF TANTAL AND VANADIUM WITH HIGH CONTENT OF PHOSPHORUS
ВЗАЄМОДІЯ ТАНТАЛУ ТА ВАНАДІЮ З ВЕЛИКИМ ВМІСТОМ ФОСФОРУ

Yaroslava LOMNYTSKA, Ivan Franko National University of Lviv, Mariya DZEVENKO, Аnastasiya KUSHNIR, Ivan Franko National University of Lviv, Ivan Franko National University of Lviv
2019 Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Series Сhemical Sciences  
Рентгенівськими порошковими методами аналізу досліджено взаємодію компонентів у системі Ta-V-P в області 50-67 ат. % Р і, з врахуванням попереднього дослідження в області 0-50 ат. % Р, побудовано діаграму фазових рівноваг за температури 1 070 K. Виявлено існування вищого тернарного фосфіду Ta0,95(3)V0,05(3)P2 та з'ясовано, що його кристалічна структура належить до типу OsGe2 (C2/m, a= 8,8602(4), b=3,2666(2), c=7,4867(4) Å, =119,309(2)°). Цей фосфід можна вважати стабілізованим домішкою ванадію
more » ... бінарним фосфідом ТаР2, який, як з'ясовано під час дослідження, існує за температури 870 К, а за температури 1 070 К розкладається на ТаР і Р. За таких же температурних умов існує фосфід VP2 зі структурою типу OsGe2. Ключові слова: тернарні фосфіди, кристалічна структура, фазові рівноваги, рентгенівські методи аналізу.
doi:10.37827/ntsh.chem.2019.56.056 fatcat:i3kak3i6mvexzlsmjmjx6ksivm