O'RTA OSIYO VA QADIMGI XITOY MUNOSABATLARI: BUYUK IPAK YO'LINING VUJUDGA KELISHI

Qalandarova Madina Jo'rabek Qizi Nazirov Baxtiyor Safarovich
2023 Zenodo  
Davlatlar o'rtasidagi madaniy va iqtisodiy aloqalar rivojlanib borgani sari xalqlar o'rtasidagi aloqalar ham mustahkamlanib boradi. Qadimda mavjud bo'lgan Buyuk ipak yo'li ham shunday aloqalar natijasida vujudga kelgan. Ushbu maqolada, O'rta Osiyo va qadimgi Xitoy aloqalari rivojlanishi, sharq va g'arbni bog'lab turuvchi Buyuk Ipak yo'li vujudga kelish tarixi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Shuningdek, O'rta osiyo va Xitoy munosabatlari doimo tinchlik yo'li bilan olib borilmagan, ular
more » ... sidagi harbiy to'qnashuvlar ham sodir bo'lgan. Shunga qaramasdan, ular o'rtasidagi savdo va iqtisodiy aloqalar to'xtovsix davom etgan.
doi:10.5281/zenodo.7514705 fatcat:xq2p57l4rfaftb4bdhkvcqvqk4