TOLERANȚA GENOTIPURILOR DE SUSAN (SESAMUM INDICUM L.) LA STRESUL HIDRIC ÎN CONDIȚIILE MODELĂRII LUI ARTIFICIALE

Anatolii MOGÎLDA
2021 Zenodo  
În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetării reacției comparative a unui set din 40 de soiuri și linii de susan la acțiunea stresului hidric creat prin modelarea lui în condiții de laborator. Inițial, pe semințele a 5 mostre au fost testate diverse concentrații de polietilenglicol PEG 6000 (5%, 10%, 15%, 20% și 25%) în scopul determinării condiției optimale de efectuare a evaluărilor. S-a stabilit că pentru elucidarea toleranței la secetă a mostrelor de colecție trebuie utilizată
more » ... ia de 15% de PEG 6000. În urma studiului efectuat s-a ajuns la concluzia că din numărul total de genotipuri estimate 5 pot fi considerate cele mai rezistente, având gradul de inhibiție la mostrele de susan cuprins între 41,98 și 51,71%; pentru 13 mostre considerate tolerante gradul de inhibiție variază de la 53,56 la 60,71%; la 11 mostre cu stabilitate mică a funcțiilor în timpul stresului și capacitate de reversie mare gradul de inhibiție este cuprins între valorile 61,78% și 68,49% și la 11 mostre sensibile cu stabilitate mică și capacitate mică de restabilire a funcțiilor gradul de inhibiție este cel mai mare – cu valori de la 69,39 la 77,02%.
doi:10.5281/zenodo.4431574 fatcat:cslq2x2r3nbcfhbiqaehw6m4iy