Profil kluczowych zasobów MŚP działających na rynku polskim i jego ocena w świetle badań

Agnieszka Sopińska
2014 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2014.366.46 fatcat:qhv2zueyrzde3p56erlfhxdnni