Yapılandırmacı Kuram Perspektifinden Metaforlar ve Analojiler Yoluyla Öğrenme Transferi: Dağcılık-Liderlik Örneği

Elif Bilginoğlu
2018 International Journal of Mountaineering and Climbing  
Öz Bu çalışma, liderlik üzerine bir metafor ve analoji olarak dağcılığı ele alan araştırmalara dair bir literatür taramasını içermekte ve yapılandırmacı kuram perspektifinden metaforlar ve analojiler yoluyla öğrenme transferinin önemine işaret etmektedir. Bu doğrultuda ilk olarak yapılandırmacı öğrenme kuramı ve öğrenme transferi ana hatlarıyla ele alınmış ve daha sonra öğrenmede metafor ve analojilerin kullanımı açıklanmıştır. Yapılandırmacı kuram perspektifiyle analojiler ve metaforlar
more » ... e metaforlar yoluyla öğrenme transferinin ele alındığı bölümü, bir liderlik analojisi ve metaforu olarak literatürde dağcılık ve dağ tırmanışlarının ne şekilde yer aldığına dair bölüm izlemektedir. Çalışma sonunda liderler ve örgütler için uygulama ve araştırma konuları üzerine öneriler yer almaktadır. Abstract This paper includes a literature review of the research on mountaineering as a metaphor and analogy on leadership, and points out to the importance of learning transfer through metaphors and analogies from the perspective of constructivist theory. In this respect, first, constructivist learning theory and learning transfer are explained. In the next two sections, the use of metaphors and analogies in learning is explained and how mountaineering and mountain climbing is handled as a leadership analogy and metaphor in the literature is determined. At the end of the paper, practical implications for leaders and organizations are suggested.
doi:10.36415/dagcilik.471779 fatcat:txbtob6bgnfrnn5k455jzzc44a