ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ (The Challenges of the Information Society In the Aspects of Journalism and Journalists) [article]

Дар'я Виставкіна
2021 Zenodo  
Даний навчально-методичний посібник містить висвітлення викликів сучасної журналістики як поля інформаційних ризиків на глобальному та локальному рівнях. Орієнтований на здобувачів ІІ магістерського рівня спеціальності 061 «Журналістика», а також буде корисним для І бакалаврського рівня спеціальності 061 «Журналістика», студентів та аспірантів соціальних дисциплін.
doi:10.5281/zenodo.6124812 fatcat:4bvlo7zmd5bc5nhglbbzdkait4