Home Language Skills of the Third-Generation Turkish-Dutch Bilingual Children in the Netherlands Hollanda'da Yaşayan Üçüncü Nesil Türkçe-Hollandaca İkidilli Çocukların Ev-içi Dil Becerileri *

Dil Eğitimi Ve Araştırmaları, Dergisi
2016 Dergisi-Journal of Language Education and Research   unpublished
With the aim of investigating the role of first language skills in second language acquisition and school achievement in the immigration context, this study presents the findings of the home language skills of the third-generation Turkish-Dutch bilingual children (n=24) living in the Netherlands by comparing them with their monolingual peers (n=24) living in Turkey. Turkish language skills of the bilingual and monolingual group have been tested through word definition, word order repetition,
more » ... mmaticality judgment, syntagmatic and paradigmatic word relations, lexical comprehension, lexical production and semantic fluency tasks. The results reveal that the bilingual children lag behind their monolingual peers in word definition, semantic fluency, syntagmatic word relations and lexical production tasks. The causes can be attributed to limited first language input and lack of institutional support for immigrant languages, which may lead to problems on children's concept and cognitive development besides second language acquisition. ÖZ: Bu çalışmada, bir göçmen dili olarak Türkçe dil becerilerinin ikinci dil edinimi ve okul başarısı üzerindeki rolünü araştırmak amaçlanmıştır. Hollanda'da yaşayan üçüncü nesil Türkçe-Hollandaca ikidilli çocukları (n=24) sözcük tanımlama, sözcük dizilişi tekrarı, dilbilgisel değerlendirme, dizisel ve dizimsel sözcük ilişkisi, sözcük dağarcığı, sözcük üretimi ve anlamsal akıcılık becerileri konusunda Türkçe tek dilli yaşıtları ile (n=24) karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ikidilli ve tek dilli grup arasında sözcük tanımlama, anlamsal akıcılık, dizimsel ilişki ve sözcük üretimi becerileri arasında anlamsal fark olduğu ve ikidilli gurubun tek dilli yaşıtlarının gerisinde kaldığı ortaya çıkmıştır. Bu farkın sebepleri arasında ev-içindeki dil girdisinin sınırlı oluşu ve göçmen dillerine karşı kurumsal bir desteğin eksikliği gösterilebilir. Ayrıca bu durum ikidilli çocukların ikinci dil edinimi, kavram ve bilişsel gelişimi konusunda problemlere yol açabilir. Anahtar sözcükler: ikidillilik, Türk göçmen çocuklar, ev-içi dil becerileri, dil gelişimi * This study is a part of a research project on family language policy of the second-generation Turkish families in the Netherlands
fatcat:deu5ocjiu5dvjjxpiswuzq426i