Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru

Halina Guzik, Wojciech Strzelczyk
2014 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru Streszczenie W artykule zwrócono szczególną uwagę na zagospodarowanie turystyczne jako jeden z istotnych elementów megaproduktu jednostki terytorialnej, który stanowi ważny czynnik ekonomiczny rozwoju produktu turystycznego obszaru/miasta. Celem artykułu jest wyjaśnienie roli zagospodarowania turystycznego w ocenie produktu turystycznego obszaru/miasta oraz ukazanie ekonomicznych aspektów
more » ... wania przestrzenią turystyczną. Artykuł jest próbą przedstawienia kwestii dotyczących turystyki i produktu turystycznego obszaru w kontekście marketingu terytorialnego, który staje się szczególnie istotny w ramach podnoszenia przewagi konkurencyjnej regionu. Słowa kluczowe: turystyka, zagospodarowanie turystyczne, megaprodukt, terytorialny produkt turystyczny.
doi:10.15678/znuek.2014.0936.1202 fatcat:x6k63a52gjh6hpff6fdjk7bpq4