Idea smart city a przeciwdziałanie degradacji miast

Natalia Gorgol
2017
Każde kolejne pokolenie żyje w coraz szybszym tempie, dlatego również miasta podlegają coraz szybszym procesom transformacji. Stoją one przed coraz trudniejszymi wyzwaniami zarówno ze względu na ilość, jak i tempo zachodzenia w nich procesów transformacji (takich jak m.in. wysoki wskaźnik emigracji, utrata konkurencyjności, degradacja przestrzeni miejskiej i środowiska). Bez wprowadzenia zintegrowanych programów przeciwdziałających degradacji miast, poprawa jakości życia mieszkańców oraz
more » ... zeni miejskiej zdają się być niemożliwe. Podejmuje się wiele prób mających na celu znalezienie "remedium" dla współczesnych miast. Na popularności zyskuje idea Smart City, wprowadzana w coraz większej ilości ośrodków w Europie. Smart city to miasto inteligentne, czyli takie, które wykorzystuje postęp technologiczny "w służbie" mieszkańcom. Jednym z najważniejszych aspektów smart cities jest synergia wielu elementów składających się na obraz miasta: uwarunkowań społecznych, kulturowych i administracyjnych, gospodarki, warunków mieszkaniowych, inteligentnych technologii oraz inteligentnego transportu. Powiązanie ze sobą wszystkich tych czynników umożliwia efektywny, trwały i zrównoważony rozwój danego ośrodka. Dzięki "inteligentnemu" zarządzaniu przestrzeniami publicznymi, infrastrukturą i transportem oraz świadomemu społeczeństwu Smart City umożliwia wzrost konkurencyjności miejscowości w poszanowaniu standardu życia jego mieszkańców oraz środowiska naturalnego. Artykuł stawia pytanie o metody wdrażania idei smart city, jako najbardziej efektywnego procesu transformacji współczesnych miast na przykładzie trzech miast: Wiednia, Zurychu i Krakowa.
doi:10.24358/bud-arch_17-162_04 fatcat:mhec5sgajfalnakh26toev6po4