Parameter Analysis of A Multi Crystalline Silicon (mc-Si) Photovoltaic Module Under Partially Shaded Insolation

Çok Kristalli, Silisyum (mc-Si, Bir Fotovoltaik, Modülün Kısmi, Gölgelenme Altında, Parametrelerinin İncelenmesi, Gencer Sarıoğlu, Rüştü Eke
2012 SDU Journal of Science (E-Journal)   unpublished
Özet: Bu çalışmada, ticari bir ürün olan 72 adet seri bağlı güneş gözesinden oluşan 95W p gücünde çok kristalli silisyum (mc-Si) bir fotovoltaik (PV) modülün baypas diyot kullanıldığı ve kullanılmadığı durumda gölgelenme etkisi altındaki güç değişimi akım gerilim eğrilerinden yola çıkılarak incelenmiştir. Verim, dolum çarpanı, maksimum güç gibi bazı modül parametreleri her iki durum için de hesaplanmıştır. Modül üzerinde %2,7'lik bir gölgelenme ile baypas diyot yokken %77,88 olarak hesaplanan
more » ... olarak hesaplanan güç kaybının baypas diyot kullanıldığında %45,35 değerine kadar düştüğü gözlenmiştir. Anahtar kelimeler: Kısmi gölgelenme, Baypas diyot, PV Modül, uyumsuzluk etkisi. Abstract: The purpose of this work is the study of a commercially available multi-crystalline silicon photovoltaic module's power decrease under varying shading with and without bypass diode. Some module parameters; efficiency, fill factor and power difference are analysed using the current voltage curves for both conditions. It is shown that the power loss decreased from 77.88% to 45.35% plugging bypass diode to the module under 2.7% shading of the module area.
fatcat:7nx24lgi4jgp7lxjdzu63ntwzq