The United States

A British Merchant
1812 The Belfast Monthly Magazine  
doi:10.2307/30074271 fatcat:6hgvg3a3lzafbjppl6vb5mcsiq