MA'LUMOTLARNI UZATISH TARMOQLARINI DIAGNOSTIK JARAYONLARINI TAHLIL UCHUN MASS XIZMAT NAZARIYASINI QO'LLANISH

Sh.Yu. Jabborov, I.I. Omonov
2023 Zenodo  
Maqolada ma'lumotlarni uzatish tarmoqlarining (MUT) diagnostika jarayonlarini tahlil qilish uchun navbat nazariyasi apparatini qo'llash haqida gap boradi. MUT va ularni diagnostika qilish uchun mavjud asboblar va algoritmlarning murakkabligi oshishi bilan tarmoq diagnostikasining mavjud usullarining kamchiliklari va afzalliklarini hisobga olgan holda avtomatlashtirilgan diagnostika tizimlarini yaratish maqsadga muvofiq ko'rinadi. Mavjud analitik usullar (navbat nazariyasining ehtimollik
more » ... qo'llaniladi) va statistik (imitatsion modellashtirish usullari) taqdim etiladi. Navbat tizimi (NT) nuqtai nazaridan yopiq (NT), ochiq (NT) tahlillari o'tkaziladi va ularning xarakteristikalari aniqlanadi. GPSS World muhitida diagnostika tizimini modellashtirishning statistik usulini tahlil qilish amalga oshirildi. MUT diagnostika tizimining modellari yopiq va ochiq navbat tizimlari nuqtai nazaridan ko'rib chiqildi. MUT diagnostika tizimlarining analitik modellari uchun NT dan foydalanish imkoniyati ko'rib chiqildi, buning natijasida asosiy elementlarning umumiy tuzilishi va diagnostika tizimining ishlashi uchun tartiblar aniqlandi. Navbat nazariyasidan foydalanish imkoniyatlarini tahlil qilish diagnostika tizimlari modeli uchun analitik qonuniyatlarni aniqlash imkonini berdi. Navbat tizimiga asoslangan avtomatlashtirilgan diagnostika tizimlarini yaratish diagnostika xususiyatlarini chuqur va aniq tahlil qilishni ta'minlaydi va shuning uchun MUTni texnik ekspluatatsiya qilish va xizmat ko'rsatish tizimlarini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi.
doi:10.5281/zenodo.7501739 fatcat:lvu3aly7mfewxpeshe3zlcwamy