Nina Ogińska-Bulik, "Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych, czyli kiedy łzy zamieniają się w perły", Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013

Małgorzata Rutkowska
2014 Rocznik Andragogiczny  
Nina Ogińska-Bulik, "Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych, czyli kiedy łzy zamieniają się w perły", Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013 Książka Niny Ogińskiej-Bulik jest, jak do tej pory, jedyną polską publikacją poruszającą zagadnienie potraumatycznego wzrostu. Autorka od lat skupia swoje zainteresowania na problematyce psychologii zdrowia i stresu. Konstrukt będący przedmiotem jej dociekań stanowi jeden z centralnych obszarów badań w obrębie orientacji salutogenetycznej, skupiającej się
more » ... , skupiającej się na poszukiwaniu czynników sprzyjających zachowaniu dobrego zdrowia i samopoczucia pomimo doświadczanych trudności. Ostatnimi czasy społeczeństwo boryka się z wieloma problemami dotykającymi naszą cywilizację, takimi jak: kryzys gospodarczy, coraz większa zapadalność na choroby psychiczne czy życie w chronicznym stresie. Ponadto każdy z nas jest narażony na doświadczanie osobistych wydarzeń o charakterze stresogennym czy traumatycznym takich jak: utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, rozwód, choroba somatyczna, doznawanie przemocy czy bycie uczestnikiem, bądź świadkiem wypadków komunikacyjnych. Dlatego, tym większą uwagę powinniśmy kierować ku temu i tym szerszym polem do eksploracji dla badaczy powinno być to, co może wspomóc nas w skutecznym radzeniu sobie z takimi sytuacjami. Wiele wiadomo już o negatywnych skutkach zdarzeń traumatycznych a niestety wciąż za mało zbadane są procesy resilience i potraumatycznego wzrostu. Ogińska-Bulik próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, co powoduje, że niektórzy z nas, z ciężkiej sytuacji potrafią wyjść silniejsi niczym mityczny Feniks odradzający się z popiołów. Praca składa się z czterech rozdziałów. Na początku Autorka porusza zagadnienie stresu i traumy oraz stara się pokazać wzajemne powiązania między tymi dwoma pojęciami. Wymienia różne typologie pojęcia stresu,
doi:10.12775/ra.2013.049 fatcat:mj6gt7zjjjbz3bkthf5lu5hqaa