The test of eight tree species resistance to the attack of Armillaria mellea and A. ostoyae by artificial infection

Nenad Keca
2010 Glasnik Šumarskog Fakulteta: Univerzitet u Beogradu  
Извод: У шумским екосистемима у Србији присутано је пет Аrmillaria врста. Познавање разлика у патогености појединих Аrmillaria врста према шумским врстама од великог је значаја за шумарску праксу. Циљ истраживања је био да се провери осетљивост 8 врста дрвећа на инфекције гљивама A. ostoyae и A. mellea. Помоћу штапића леске претходно инфицираних наведеним Аr millaria врстама извршена је инфекција, постављањем непосредно уз коренов врат. У периоду од 18 месеци праћено је здравствено стање
more » ... ствено стање биљака. Уочене су разлике између осетљивости појединих врста, али не и између патогености А. mellea и A. ostoyae. Најосетљивије су биле саднице оморике, јеле и белог и црног бора, затим смрче и дуглазије, а највећу отпорност су показале биљке лужњака и китњака. Kључне речи: Аrmillaria mellea, A. ostoyae, осетљивост, вештачке инфекци је, четинари, лишћари THE TEST OF EIGHT TREE SPECIES RESISTANCE TO THE ATTAC K OF ARMILLARIAMELLEAAND A. OSTOYAE BY ARTIFICIAL INFECTION Аbstract: In the forest ecosystems in Serbia five Armillaria species are present. Understanding differences in the pathogenicity of Armillaria species to the tree species is of a great importance for the foresters. The aim of study was to test sus ceptibility of eight forest tree species to attack of Armillaria mellea and A. ostoyae. The sticks of Hazel previously infected with mycelium of two Armillaria were placed next to the root collar of two years old seediling. In the period of eighteen months health status of tested seedlings was observed. Differences in susceptibility among tested tree species was observed, while there was no difference in the patho genicity between Armillaria mellea and A. ostoyae. The most susceptible species were Serbian Spruce, Common Fir, Scots and Austrian Pine, following by Spruce and Douglas Fir, while more resistant were Pedunculate and Sessile oak.. Keča N. 2010. The test of eight tree species resistance to the attac k of Armillaria mellea and A. os toyae by artificial infection. Bulletin of the Faculty of Forestry 102: 4156.
doi:10.2298/gsf1002041k fatcat:gha4nuencvfcbf6suw57ycfjha