ANALYTICAL REVIEW OF MODERN OPTICAL SYSTEMS: ADVANTAGES AND DEFECTS

N.V. Topchii
2021 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Technical Sciences  
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Проведено аналітичний огляд сучасних оптичних систем, визначено їх переваги та недоліки. Запропоновано схеми оптичних систем, які працюють на базі різних методів (відповідно до завдання, яке покладено на оптичний пристрій). Описано схему оптичного пристрою для тривимірного контролю розмірів деталей тіньовим методом, методом
more » ... урованого світла та телевізійним методом. Підкреслено, що принципи реалізації цих методів засновані на тому, що освітлювач формує випромінювання у сфері вимірювання положення з високим ступенем однорідності, поверхневий дефект розташовується під кутом до торцевої поверхні, у цьому разі відбувається розсіювання світла, що призводить до формування контрастного зображення дефекту. Наголошено, що для обробки інформації використовуються локальні дисперсійні характеристики інтенсивності зображення, алгоритми навчання та логічні правила ухвалення рішень. Наведено схему оптичної системи, яка використовує метод тріангуляції. Обґрунтовано ефективність застосування портативного пристрою стандартного виду, який представлено жорстко закріпленою балкою, на краях якої встановлені камери високої роздільної здатності. Зазначено, що підсвічування об'єкта здійснюється за рахунок інфрачервоного випромінювання (для цього встановлений ІК-генератор). Запропоновано оптичну систему, що використовує метод тріангуляції для вимірювання геометричних параметрів рухомих об'єктів, технічне рішення завдання контролю засноване на принципі самосканування з використанням набору датчиків вимірювання активного тріангуляційного типу, де кожна частина деталі сканується паралельно і незалежно двома (внутрішнім і зовнішнім) вимірювальними датчиками. Розкрито принцип дії оптичної системи, що заснована на принципі вимірювання профілю поверхні методом інтерферометрії білого світла. Для наведених систем сформовано перелік переваг та недоліків, визначено принципи підвищення швидкодії та ефективності.
doi:10.32838/2663-5941/2021.3/26 fatcat:f6qdlg3ctrfovan2pujgwcqnri