Normal kilolu, kilolu ve obez bireylerin obezite ilişkili hastalıklar hakkındaki bilinç düzeylerinin değerlendirilmesi: kesitsel analiz

Koray Ayar, Nizameddin Koca, Canan Ersoy
2018 Family Practice and Palliative Care  
doi:10.22391/fppc.432505 fatcat:6qe26aktofhm3ma7rbc6y5hmee