Increasing Tightness and Environmental Safety of Npp Pump Seals
Підвищення герметичності і екологічної безпеки ущільнень насосів АЕС

S. S. Shevchenko, Institute of Modeling Problems in Power Engineering G. E. Pukhov National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, O. S. Shevchenko, Sumy State University
2020 Visnyk of Vinnytsia Politechnical Institute  
ПІДВИЩЕННЯ ГЕРМЕТИЧНОСТІ І ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УЩІЛЬНЕНЬ НАСОСІВ АЕС 1 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, Київ; 2 Сумський державний університет Для насосів АЕС визначальним фактором є безпечність експлуатації, а також максимальна герметизуюча здатність. Це висуває додаткові вимоги для вибору типу ущільнення. В насосах атомних електростанцій широко застосовуються торцеві ущільнення. Розглянуто процеси, що відбуваються на стику спряжених торцевих поверхонь деталей
more » ... хонь деталей ущільнення в різних режимах роботи. До насосів систем охолодження і безпеки, що перекачують радіоактивні рідини, висувають вимоги, частина з яких може виконуватись лише за умови використання спеціальних конструкцій. На базі торцевих ущільнень створені нові типи ущільнень, в яких ущільнювальні пояски розвантажені і працюють з невеликим зазором в режимах тертя, близьких до рідинного: гідродинамічні і термогідродинамічні ущільнення. Принцип роботи термогідродинамічних ущільнень ґрунтується на використанні деформації кілець під дією термічних напружень в зоні контакту. У разі високих перепадів тиску і кутових швидкостей, коли потрібен великий ресурс і допускаються лише незначні витоки, застосовуються ущільнення з безперервною рідинною плівкоюгідростатичні. Імпульсні торцеві ущільнення відносяться до безконтактних ущільнень з саморегульованим зазором і є альтернативою гідростатичним і гідродинамічним безконтактним торцевим ущільненням. Імпульсні торцеві ущільнення з саморегульованим зазором мають низку переваг у порівнянні зі звичайними механічними торцевими ущільненнями і безконтактними торцевими ущільненнями гідростатичного і гідродинамічного типу. Ущільнення з імпульсним врівноваженням аксіально-рухомого кільця під час обертання вала забезпечують безконтактну роботу з малими витоками, а під час зупинкиповну герметичність. Проведений аналіз ущільнень роторів насосів АЕС показав, що на сьогодні найперспективнішими є гідростатичні та імпульсні ущільнення з гарантованим зазором. Наведені приклади промислового застосування імпульсних ущільнень в насосному обладнанні АЕС. Ключові слова: насоси АЕС, торцеві ущільнення, імпульсні ущільнення, ущільнювальна система.
doi:10.31649/1997-9266-2020-152-5-89-96 fatcat:zigfwpvv2fap7fih5dufjxc5pe