СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ РОЗВІДКИ З ПРОБЛЕМ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ: АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ

Єлизавета Кучерган
2017 Людинознавчі студії: Серія Педагогіка  
У статті розглянуто тематику дисертаційних робіт, що були закоординовані у Міжвідомчій раді з координації у період з 2004 до 2014 рр. з проблем валеології, здоров'я та здоров'язбереження. Встановлено, що більшість тем відповідного напряму закоординовано зі спеціальностей 13.00.04 «Професійна освіта» та 13.00.07 «Теорія і методика виховання», натомість у темах інших спеціальностей цей напрям залишається малорозробленим, а отже – перспективним для подальших досліджень.
doi:10.24919/2313-2094.1/33.91832 doaj:9f4464f170e448aab10cb6163bb10711 fatcat:hakbp6jq2bcldagh6d44ffjfeq