INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF MARKET ECONOMY
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

Iryna Bokhonko, Ivan Zhygalo, Alla Slobodiuk
2020 Ìnfrastruktura rinku  
Постановка проблеми. Сьогодні Україна в час великих перетворень, нестабільності ступає великими кроками до нового етапу економічного розвитку. Процвітання країни в першу чергу залежить від загального добробуту населення, зростання життєвого рівня в країні. На все це значний вплив має інвестиційна привабливість держави для потенційних іноземних інвесторів. А вже від обсягів інвестування та напрямків вкладення капіталу значною мірою залежить розвиток соціально-економічних питань та економіки
more » ... ом. Будь-якій державі, яка хоче розвитку та процвітання дана проблема є дуже важливою. На сьогодні для економічного розвитку нашої держави обсяг внутрішніх фінансових ресурсів є недостатнім. У зв'язку з чим, привабливими стають кошти іноземних інвесторів. Наявність сприятливого інвестиційно го клімату забезпечує довіру та впевненість потенційних інвесторів у доцільності та безпечності вкладен ня фінансових ресурсів у потенційно привабливі об'єк ти. Для його підвищення застосовують певні рішення, проте на сьогоднішній день цього не достатньо і клімат інвестицій залишається в негативній площині. Такий стан стримує Україну в модернізації економіки, виходу із системної кризи та зростання життєвого рівня населення. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика інвестиційного клімату України
doi:10.32843/infrastruct40-8 fatcat:cieep7cokbdcdny47brjqotedi