BAĞIMSIZLIĞA GİDEN YOLDA: EBÜLFEZ ELÇİBEY

nilüfer mutlu
2019 Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZET Bu çalışmada ilk etapta, Azerbaycan'ın kısa tarihçesine değinilmiştir. Ardından Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin lideri Ebülfez Elçibey'in hayatı ve siyasi faaliyeti ele alınmıştır. Çalışmanın temel amacı, Halk Cephesi lideri Ebülfez Elçibey'in faaliyetlerine ve düşüncelerine bilimsel açıklama getirmektir. Çalışmada, Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey'in iktidardaki bir yıl boyunca izlediği politikalar, komşu ülkelerle olan ilişkileri ve düşüncelerinin ana aşamaları ayrıntılı olarak ele
more » ... lınmıştır. Ayrıca Azerbaycan'da yaşanan siyasi olaylar ışığında Azerbaycanlıların yaşadıkları uluslaşma, devletleşme ve bağımsızlık mücadelesine de yer verilmiştir. Bu çerçevede çalışma, biyografi ağırlıklı siyasi tarih niteliğinde olmakla birlikte Azerbaycan tarihine yeni bakış açısı da getirmeyi amaçlamıştır. Çalışmada Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve Rusça kaynaklardan yaralanılmıştır. İnternet ortamından da yararlanarak çalışma daha da zenginleştirilmiştir.
doi:10.21550/sosbilder.435263 fatcat:c72w3xqbdbbtvgryiwozr3dq5i