Age Features of Hemodynamic Parameters of Blood Flow Velocity of the Main Neck Arteries in Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease and Overweight

О. Д. Терсіна
2018 Family Medicine  
Вікові особливості гемодинамічних показників швидкості кровотоку магістральних артерій шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки та підвищеній масі тіла о.д. терсіна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ Діагностичний центр ТОв «Сучасні діагностичні системи», м. Київ Мета дослідження: визначення особливостей впливу неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) / стеатоз, поєднаної з підвищеною масою тіла (ПмТ), на показники швидкості кровотоку магістральних
more » ... агістральних артерій шиї серед різних вікових груп. Матеріали та методи. Усього було обстежено 290 пацієнтів. Порівнювались показники швидкості кровотоку у 150 пацієнтів з НАЖХП та ПмТ та показники швидкості кровотоку 140 пацієнтів контрольних груп з нормальною масою тіла (НмТ) без патології печінки. Обстежені були розподілені на чотири вікові групи (за критерієм вООЗ): 1-а вікова група -від 25 до 34 років, 2-а група -від 35 до 44 років, 3-я група -від 45 до 59 років, 4-а група -від 60 до 75 років. Проаналізовано показники швидкості кровотоку магістральних артерій шиї, отримані під час комплексного дуплексного обстеження (режим колірного допплерівського картування/КДК і допплер обстеження). Результати. встановлене зниження показників швидкості кровотоку магістральних артерій шиї у пацієнтів усіх вікових груп порівняно з контрольними групами, виявлена вікова різниця між групами. встановлений достовірний зворотний кореляційний зв'язок між ІмТ та показниками швидкості кровотоку (р<0,05), товщиною комплексу інтима-медіа та показниками швидкості кровотоку (р<0,05) у пацієнтів обстежених груп. Заключення. Зміни показників швидкості кровотоку магістральних артерій шиї, що виявлені при комплексному дуплексному обстеженні, є результатом впливу НАЖХП (стеатоз) та ПмТ з достовірними (р<0,05) відмінностями у всіх вікових групах. Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, підвищена маса тіла, показники швидкості кровотоку, магістральні артерії шиї.
doi:10.30841/2307-5112.6.2018.168516 fatcat:dx4dauzybncqncmmim4iz2plsi