Samoistne rozwarstwienie tętnic dogłowowych

Piotr Jurczyk, Krystian Obara, Maciej Guziński, Kaludia Jeżowska-Jurczyk, Bogusław Paradowski
2019 Polski Przegląd Neurologiczny  
Rozwarstwienie tętnicy dogłowowej jest schorzeniem o złożonej etiologii. Ze względu na zmienną symptomatologię i często podostry przebieg prawidłowe rozpoznanie może sprawiać trudności. Autorzy przedstawili przypadek chorej w wieku 32 lat, u której doszło do samoistnego rozwarstwienia tętnic dogłowowych z przemijającymi objawami neurologicznymi.
doi:10.5603/ppn.2019.0013 fatcat:i4qlh533gjef3jqt2v7dq56t3y