FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF CUSTOMS REGIMES AND PROSPECTS OF ITS IMPLEMENTATION IN NATIONAL LEGISLATION AND LEGAL PRACTICE

Rostislav Lemekha
2020 Knowledge, Education, Law, Management  
Adnotacja. Publikacja naukowa analizuje specyfikę regulacji prawnej reżimów celnych w obcych krajach i określa możliwość i celowość wdrożenia odpowiedniego najlepszego pozytywnego doświadczenia zagranicznego w prawie krajowym i praktyce prawnej. Metodologia badań opiera się na organicznym połączeniu filozoficznych, ogólnych naukowych i specjalnie prawnych metod badawczych. Wśród tych ostatnich w większym stopniu stosuje się metody porównawczej nauki prawnej, dogmatyki prawnej i metody
more » ... a prawnego. Badane są pozytywne doświadczenia w przeprowadzaniu reform systemów zarządzania usługami celnymi i organizacji działań organów celnych w USA, Singapurze, Szwecji, Kanadzie i Francji. Sformułowano wniosek o potrzebie dalszych badań nad specyfiką regulacji prawnych reżimów celnych w obcych krajach i określenia możliwości pożyczenia lepszego pozytywnego doświadczenia w celu wprowadzenia go do prawa krajowego i praktyki prawnej. Analiza doświadczeń zagranicznych w zakresie regulacji systemów odprawy celnej i kontroli celnej towarów i pojazdów pokazuje, że jakość usług celnych jest wyższa tam, gdzie szeroko stosowane są najbardziej zaawansowane zautomatyzowane technologie. Przejście na technologię e-deklaracji odbywa się we wszystkich rozwiniętych krajach świata. Automatyzacja procedur odprawy celnej i kontroli celnej pozwala zorganizować interakcję pośrednika celnego przy składaniu deklaracji i uzyskiwaniu decyzji organów celnych i organizacji kontrolujących za pośrednictwem systemu komputerowego; znacznie zmniejszyć ilość pracy pracowników organów celnych z dokumentami papierowymi i skrócić czas odprawy. Wprowadzenie nowych postępowych technologii w dziedzinie administracji celnej, optymalizacja procedur celnych, rozszerzenie praktyki informowania i doradzania uczestnikom zagranicznej działalności gospodarczej, a także rozwój infrastruktury celnej i jej wyposażenia technicznego wpływają na tworzenie korzystnych warunków zagranicznej działalności gospodarczej, poprawę jakości świadczenia usług celnych dla osób prawnych i fizycznych, zmniejszenie przeszkód administracyjnych, wzrost dobrobytu ludności i tempa rozwoju gospodarczego oraz aktywność w sferze biznesu.
doi:10.51647/kelm.2020.5.2.38 fatcat:usijrrqeojehjfypbgczcvg2om