Su Sıcaklığının Doktor Balık (Garra rufa) Türünün Kas, Ağız ve Bağırsak Dokularındaki Katalaz Aktivitesi ve Malondialdehit Düzeyleri Üzerine Etkileri

Kazım UYSAL, Yıldız ÇOLAK, Mustafa KAVASOĞLU
2019 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
In this study, the catalase (CAT) activities and malondialdehyde (MDA) levels of some tissues (muscle, mouth and intestine) of Garra rufa (doctor fish) fed in different water temperatures (18°C and 34°C) were studied. No fish death was observed during the experiments. Despite the different significance levels, the proportional length increase, the proportional weight increase, food conversion efficiency of doctor fishes fed at 34°C were found to be lower than in fishes fed at 18°C. This can be
more » ... ue to the fact that doctor fishes living in a water temperature of 34°C have a higher metabolism, are more motile, and are more ready to the therapy. The CAT activities and the MDA levels of the tissues studied were found to be significantly different. The highest CAT activities and MDA levels were observed in intestine tissues. But the CAT activities and the MDA levels of the tissues studied for the fishes fed in 34°C water temperature were not significantly different from those of fishes fed in 18°C water temperature. Özet: Bu çalışmada farklı su sıcaklıklarında (18°C ve 34°C) beslenen Garra rufa (doktor balık) türü balıkların bazı dokularında (kas, ağız ve bağırsak) katalaz (CAT) aktiviteleri ve malondialdehit (MDA) düzeyleri incelenmiştir. Deney süresince hiç balık ölümü görülmemiştir. Önemlilik dereceleri farklı olmakla birlikte, 34°C de beslenen doktor balıkların oransal boy artışı, oransal ağırlık artışı ve yem dönüşüm etkinlikleri 18°C de beslenen balıklardan daha düşük bulunmuştur. Bu durum, 34°C su sıcaklığında yaşayan doktor balıkların metabolizmalarının daha yüksek, daha hareketli ve terapiye daha istekli olmalarından kaynaklanmış olabilir. İncelenen dokuların CAT aktiviteleri ve MDA seviyelerinin önemli derecede farklı olduğu tespit edilmiştir. En yüksek CAT aktiviteleri ve MDA seviyelerinin bağırsak dokularında olduğu görülmüştür. Fakat 34°C su sıcaklığında beslenen balıkların incelenen tüm dokularındaki CAT aktiviteleri ve MDA seviyelerinin 18°C su sıcaklıklarında beslenen balıklardan önemli derecede farklı olmadığı tespit edilmemiştir.
doi:10.19113/sdufenbed.483082 fatcat:m5s2rjeri5c2nl7zjsguczlfsi