The effect of Dzyaloshinskii-Moriya interaction on entanglement in one-dimensional XY spin model

Liu Sheng-Xin, Li Sha-Sha, Kong Xiang-Mu
2011 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.60.030303 fatcat:uc37pn5bxnhgbajz6lshzwp5fy