Kulturskolens kompetansebehov for ny rammeplan. En regional undersøkelse i Buskerud, Telemark og Vestfold

Anders Rønningen
2019 Journal for Research in Arts and Sports Education  
Selv om kulturskolepedagogene regnes for å ha høy kompetanse, er det ikke forsket så mye på hvorvidt kompetansen er godt innrettet for å løse de oppgavene kulturskolen skal løse. Den nye rammeplan for kulturskolen (Norsk kulturskoleråd, 2016) styrker og justerer retningen for kulturskolenes samfunnsoppdrag, og gir dermed også føringer for hva som bør finnes både av formell og realkompetanse. Denne artikkelen undersøker hvordan kulturskolerektorer i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) tolker
more » ... old (BTV) tolker kompetansesituasjonen i sine institusjoner i relasjon til rammeplanens krav og intensjoner. Forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne artikkelen viser at rektorene erfarer et behov for justert og styrket kompetanse hos kulturskolepedagogene innenfor den delen av kulturskolens samfunnsoppdrag som er tettest på sosiale perspektiver, og at de formelle kompetansene som de ansatte har ikke nødvendigvis sikrer dette. I artikkelens siste og mer eksplorerende del, foreslås forklaringer på hvordan dette har oppstått og hvordan dette kan løses.
doi:10.23865/jased.v3.1283 fatcat:72uxltjxtza2zinua6qroasfxe