TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Providing Public Properties Needed for Public Service: A Case Study for Hitit University Campus Studies

Kamu Hizmeti, Gerekli Olan, Taşınmazların Hitit, Üniversitesi Kampüs, Çalışmaları Örneği
2014 Electronic Journal of Map Technologies   unpublished
Özet Günümüzde nüfus artışı, göç, hızlı kentleşme, beraberinde yeni kamu hizmet gereksinimlerini ortaya çıkarmakta, bu çerçevede eğitim ve sağlık başta olmak üzere pek çok kamu hizmet binası, yollar, parklar vs. gibi sosyal donatıların yapılması gerekmektedir. Bu projelerin hayata geçirilebilmeleri için gerekli arazilerin (arsaların) ya kamu malı olması ya da kamuya mal edilmesi gerekmektedir. Genel olarak bakıldığında kamunun elinde ortaya çıkan veya çıkacak tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek
more » ... yüklük ve uygunlukta araziler çoğu durumda bulunmamaktadır. Bu hizmetlerin de mutlaka yerine getirilmesi gerektiği göz önüne alındığında, gereksinim duyulan ve kamuya ait olmayan taşınmazların kamu gücünü kullanarak (zorla) kamuya mal edilmesi, yani kamulaştırılması söz konusu olmaktadır. Bu çalışmada, 2006 yılında Çorum ilinde kurulan Hitit Üniversitesi'nin kampüs oluşturma çalışmaları kapsamında yapılan tahsis ve kamulaştırma süreçleri ile ilgili bilgiler verilmiş olup, yaşanan sorunlar ve ileride bu tür çalışmaları gerçekleştirecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgililerine tavsiye niteliğinde bazı öneri ve görüşler sunulmuştur. Abstract Nowadays, population growth, immigration, increasing needs of people and rapid urbanization bring extra public service needs. As a natural result of this progress, it becomes necessary to be constructed many public buildings; mainly for education and health and habitats or social environments such as roads and parks. Real-estates needed for implementing this kind of public projects must be in the public domain or granted to public service. In general, there is not enough appropriate public lands in order the fulfill the current and upcoming needs. When the necessity of these public services are considered, the private lands/real-estates are needed to be owned by public by public force, which arises expropriation situation. In this study, holistic information on allocation and expropriation practices during the construction of Hitit University Campus in Corum, established in 2006 is given, the problems during this period and also recommendations to the ones who will go through the same practices are presented.
fatcat:2e5qxtspc5bx3lfxfcfogt7pky