A case of athletic heart with transient and highdegree atrioventricular block
症例 一過性の高度房室ブロックを示したスポーツ心の1例

Hajime Hamamoto, Hideto Inoguchi, Yoshihide Fujiyama, Kunio Makino, Masatomo Kitajima, Shigeo Yamashita, Michio Bamba, Haruhiko Takeda, Takakazu Katoh, Tadahiro Takanashi, Takeo Tokuoka, Kazuto Kitamura
1978 Shinzo  
doi:10.11281/shinzo1969.10.6_611 fatcat:iaebisrrw5dohepd327jxb4tae