Tax Risk Management Through Interpretation of Tax
Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem interpretacji podatkowych

Lidia Ewa Peretiatkowicz
2016 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Cel -Celem artykułu jest prezentacja wybranych obszarów systemu podatkowego generujących ryzyko podatkowe oraz metod zarządzania ryzykiem podatkowym. W szczególności dokonano charakterystyki interpretacji podatkowej jako bazowego instrumentu zarządzania ryzykiem. Metodologia badania -W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przedmiotu oraz analizę przepisów prawa krajowego dotyczących interpretacji podatkowej. Wynik -Wynikiem niniejszego artykułu jest
more » ... zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania interpretacji podatkowej, w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym. Oryginalność/Wartość -Artykuł prezentuje wartości poznawcze w zakresie sposobów i technik zarządzania ryzykiem podatkowym w oparciu o interpretację podatkową. Słowa kluczowe: ryzyko podatkowe, interpretacja podatkowa, optymalizacja podatkowa  mgr Lidia Peretiatkowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań,
doi:10.18276/frfu.2016.5.83/2-21 fatcat:66dki7wqvvcvlj4s7g6r32pm4e