THE IMPACT OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE ORGANIZATION ON ITS COMPETITIVE ADVANTAGE
WPŁYW KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO NA PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ ORGANIZACJI

Wiesława ZAŁOGA
2015 Nowoczesne Systemy Zarządzania  
W artykule zaakcentowano pozycję zasobów ludzkich w organizacji, starając się przedstawić istotę kapitału intelektualnego w aspekcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Kapitał intelektualny ze względu na niematerialny charakter jest trudny do zdiagnozowania i określenia wartości z punktu widzenia cennych niematerialnych aktywów organizacji. Przedsiębiorstwo podejmujące trud zarządzania kapitałem intelektualnym musi nieustannie analizować posiadany kapitał intelektualny, kreować i podnosić
more » ... kacje zatrudnionych pracowników. W dynamicznym otoczeniu, w którym znaczące zmiany mogą nastąpić w każdej chwili i w bardzo krótkim czasie, zaniedbanie sfery zarządzania kapitałem intelektualnym może oznaczać dla firmy utratę pozycji rynkowej.
doi:10.37055/nsz/129358 fatcat:6pf377bugfblxbr3wf23j777ba