K O N F E R E N S S I T

Hanna Tillhörighet, Längtan -Och Litteratur
unpublished
"Det är ju ingen som talar om litteratur här!" viskar en kollega något desperat alldeles i början av ENCLS/REELC-nätverkets stora konferens år 2015. Frågestund-erna efter flera föredrag hade kommit att handla om samhället snarare än litteraturen där samhället behandlas, och vi noterade att den politiska situationen i Europa letat sig in också här. Temat på konferensen var "Longing and Belonging", något som öppnade för reflektioner kring olika slags politisk och kulturell tilllhörighet, vilket i
more » ... sin tur öppnade för identitetsdiskussioner på varierande nivå. Arrangörerna hade hållit temat öppet, från frågor som gäller själva litteraturforskningen till frågor som gäller till exempel olika typer av kulturella, politiska eller historiska grupperingar, rumsliga aspekter, geokritik, begränsningar och/eller förtryck och så vidare. Som arrangörer för förra årets evenemang stod Dublin City University och National University of Irland i Galway. I praktiken innebar detta två konferensdagar i Dublin, en resdag med besök vid klosterruinerna Clonmacnoise i County Offaly och två konferensdagar i Galway på Irlands västkust. En snabb genomgång av programmet gav vid handen att universitet från lite drygt 40 länder var representerade. Finland var väl företrätt, liksom den europeiska kontinenten i allmänhet, men Norden i övrigt lyste intressant nog med sin frånvaro. Inledningsanförandet hölls av professor Bertrand Westphal vid universitetet i Limoges, Frankrike, med rubriken "Appartenir à la periphérie du monde". Westphal diskuterade bland annat begreppet "planetaritet", något som han ser som det post-modernas efterföljare. Han beskrev en representation av en värld med multipla centra istället för den traditionella indelningen i centrum och periferi. Westphal konstaterade att den multicentristiska världen kan liknas vid skärgård och refererade till Moshed Hamids tanke på världen som ett nätverk av städer som kopplas samman genom flyg-platser och fiberoptik-la péripherie connecté, det vill säga ett slags urban arkipelag med många centra.
fatcat:wwm5erycxjcxtcssujmnm62sta