İki Yüzey Koruyucunun Mine Demineralizasyonuna Etkilerinin İn-Vitro Değerlendirilmesi

Gülçin ACUN, Didem NALBANTGİL, Tülin ARUN
2009 Turkish Journal of Orthodontics  
K Ke ey y W Wo or rd ds s: Demineralization, Microhardness, Seal material. ‹ ‹k ki i ‹ ‹k ki i Y Yü üz ze ey y K Ko or ru uy yu uc cu un nu un n M Mi in ne e D De em mi in ne er ra al li iz za as sy yo on nu un na a Y Yü üz ze ey y K Ko or ru uy yu uc cu un nu un n M Mi in ne e D De em mi in ne er ra al li iz za as sy yo on nu un na a E Et tk ki il le er ri in ni in n ‹ ‹n n--V V E Et tk ki il le er ri in ni in n ‹ ‹n n--V Vi it tr ro o D De e¤ ¤e er rl le en nd di ir ri il lm me es si i i it
more » ... m me es si i i it tr ro o D De e¤ ¤e er rl le en nd di ir ri il lm me es si i I In n--V V I In n--
doi:10.13076/1300-3550-22-1-5 fatcat:a2hbvw4g6ber5grovchp6qegxi