Küresel Finansal Krizin Türkiye'nin İnşaat Sektörü Üzerindeki Etkileri Effects of Global Financial Crisis on Turkish Construction Industry

Cüneyt Kiliç, Yrd Doç, Çanakkale Onsekiz, Mart Üniversitesi, Biga, İktisat Bölümü, Burcu Kılınç, Çanakkale Onsekiz, Mart Üniversitesi, Biga, İktisat Bölümü, Özgür Topkaya (+8 others)
2013 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl   unpublished
ÖZ Türkiye'de inşaat sektörünün yarattığı katma değer ve istihdam oldukça büyüktür. Sektör adeta Türkiye'de ekonomik gelişmenin lokomotifi olarak görülmektedir. Türkiye ayrıca inşaat malzemesi ihracatında ve yurtdışı müteahhitlik işleri hususunda uluslararası pazarda yüksek bir rekabet gücüne sahiptir. Çimento, inşaat demiri, seramik, cam, boya, mermer gibi sektöre girdi sağlayan inşaat malzemeleri kalite açısından yine dünya pazarlarında rekabet edebilir düzeydedir. Sektör hem ulusal hem de
more » ... slararası düzeyde ayrıca büyük bir deneyime sahiptir. Türkiye'de inşaat sektörünün bu potansiyeline karşın, ülkede kayıt dışı faaliyetlerin yaygın olması, bazı vergi ve teşvik politikalarının yetersizliği sektörün geleceğine yönelik başlıca sorunlarını oluşturmaktadır. Sektörün potansiyelini arttırmak için sektördeki sorunları ortadan kaldıracak uygulamaları hızlı bir şekilde gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı öncelikle Türkiye ekonomisinde oldukça fazla öneme sahip inşaat sektörünün 2008 yılında ortaya çıkan küresel finansal krizden günümüze mevcut durumunu analiz etmek ve çalışma sonunda sektörde ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik önerilerde bulunmaktır.
fatcat:kjqe4j2mtfbljd5xh6adj4f6ne