Railway Station Built In The Interwar Period In Telšiai

Iveta Dabašinskienė
2014 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
2014 © Straipsnio autoriai. Leidėjas VGTU leidykla "Technika". Šis straipsnis yra atvirosios prieigos straipsnis, turintis Kūrybinių bendrijų (Creative Commons) licenciją (CC BY-NC 4.0), kuri leidžia neribotą straipsnio ar jo dalių panaudą su privaloma sąlyga nurodyti autorių ir pirminį šaltinį. Straipsnis ar jo dalys negali būti naudojami komerciniams tikslams. santrauka. Straipsnyje nagrinėjama vienos pirmųjų tarpukariu tiestos geležinkelio trasos Kretinga-Telšiai-Kužiai svarbiausia ir
more » ... arbiausia ir didžiausia stotis Telšiuose. Atskleidžiama šios stoties infrastruktūros elementų įvairovė, ypatingas dėmesys skiriamas keleivių rūmams, geležinkelininkų gyvenamiesiems namams, prekių sandėliams (pakhauzams). Aptariama stoties teritorijoje įsteigto Lietūkio sandėlių reikšmė ir sąsajos su geležinkelininkų. Analizuojamas Telšių stoties pastatų išdėstymas teritorijoje, lyginamas su išlikusiu šios stoties situacijos planu bei Antrojo pasaulinio karo metų vokiečių užfiksuota toponuotrauka iš oro. Lyginant turimus šaltinius, aptariami urbanistiniai stoties teritorijos pokyčiai. Rengiant straipsnį remiasi archyviniais šaltiniais, dokumentinėmis tarpukario publikacijomis, vietos tyrimais. reikšminiai žodžiai: Telšių geležinkelio stotis, stoties infrastruktūra, geležinkelio pastatų išdėstymo principai.
doi:10.3846/mla.2014.046 fatcat:ync7b5c2szg2hfuppl5gjnm33q