Dijital Eğitim Sürecinde İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

Ayşe UĞUR, Emre ÜNAL
2021 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
ÖZ Geçmişten günümüze doğal ya da yapay kaynaklı çeşitli felaketler yaşanmıştır. Bu felaketler arasında salgın hastalıklar da önemli bir yere sahiptir. Dünya tarihinde yaşanan salgın hastalıkların sonuncusu ve en etkilisi 2019 yılında Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan, insanlığı ciddi derecede olumsuz etkileyen COVID-19 olarak adlandırılan virüsün sebep olduğu salgın hastalıktır. Bu salgın hastalık kısa sürede pandemiye dönüşerek tüm insanlığı tehdit eden
more » ... gelmiştir. Pandemi sürecinin olumsuz etkisi tüm sektörlerde olduğu gibi eğitim sektöründe de hissedilmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda okullar kapanarak yüz yüze eğitime uzun bir süre ara verilmek zorunda kalınmıştır. Okulların kapanması ile milyonlarca öğrencinin eğitim hayatı sekteye uğramıştır. Eğitime devam etmek için çeşitli öneriler getirilerek acil bir şekilde dijital eğitime geçilmiştir. İlk defa uygulanan bu eğitim sisteminin, beraberinde bazı sorunları da getirdiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı dijital eğitim sürecinde ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunların sınıf öğretmenleri görüşleri doğrultusunda incelemektir. Araştırma 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel araştırma türlerinden fenomenolojik desenle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, hem yüz yüze hem de dijital eğitim aracılığı ile olmak üzere en az iki kere birinci sınıf okutmuş olan 56 gönüllü öğretmen oluşturmaktadır. Görüşme tekniği ile toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre öğretmenler dijital eğitim sürecinde "veli etkisi, derse katılım, alt yapı sorunu, harfin şekil bozuklukları, dönüt ve düzeltme, benzer seslerin karıştırılması, hece oluşturamama, dikte sorunları, süre sıkıntısı, imla ve yazımla ilgili eksiklikler, anlama sorunu, ders disiplini, alt yapı sorunu ve sosyo ekonomik durum" gibi konularda çeşitli sıkıntılar yaşadıkları belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Dijital eğitim, ilk okuma yazma, sınıf öğretmeni.
doi:10.31592/aeusbed.977079 fatcat:xnmtvmatznfl3laza644ooz7gq