Belgede Sahtecilik Suçlarında İğfal Kabiliyeti

Recep KAHRAMAN
2020 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları dergisi  
Öz Belgede sahtecilik suçları, kamu güvenine karşı işlenen suçlardandır. Belgede sahtecilik suçlarında hukuksal sonuç doğurmaya elverişli belgedeki gerçek durum gizlenmektedir. Yapılan sahteciliğin suç olarak kabul edilebilmesi için suçun maddi konusu olan belgenin üçüncü kişileri aldatabilecek güce sahip olması aranmaktadır. İğfal kabiliyeti olarak ifade edilebilen aldatma gücü, belgede sahtecilik suçlarının maddi unsurudur. Somut olayda eksikliği halinde suç oluşmaz. Sahtecilik, hileli
more » ... ş olarak değerlendirildiğinde, iğfal kabiliyeti de hilenin belli oranda nitelikli olmasıdır. Belgenin iğfal kabiliyetine sahip olup olmadığının bizzat hakim tarafından değerlendirilmesi gerekir. Belgenin muhatabının sahteciliği anlayamaması, iğfal kabiliyetinin varlığını kanıtlamamaktadır. Değerlendirme objektif ölçüte göre yapılmalıdır. Sahtecilik, özel bir incelemeye tabi tutulmadıkça anlaşılmamalıdır. Abstract The forgery of document are among the offences against public confidence.
doi:10.33433/maruhad.807478 fatcat:px7y2kl3ffc3ngjqol7ffkfery