The Dangerous Museum Participatory practices and controversy in museums today

Britta Tøndborg
unpublished
Dette temanummer af Nordisk Museologi er resultatet af et åbent call for papers, hvor redaktionen efterlyste artikler der omhandler museer og det kontroversielle. Museer er i stadig større grad blevet opfordret til at vaere kontroversielle, og der har vaeret flere kontroverser forbundet med museer i de senere år. Men hvad betyder "det kontroversielle" i museumssammenhaeng? Vi modtog en raekke forskellige bud på tematikken. Britta Tøndborg begrunder i sin artikel udviklingen hen imod en større
more » ... tagethed af kontroversielle emner på museerne, med brugerinddragelsens indtog i formidlingen og diskuterer kritisk, hvad det vil sige at museerne vil skabe dialog og forandre verden. Kontroversielle emner er velegnede dialogstartere, haevdes det, men hvordan aendres museenes forhold til publikum og deres samfundsrolle sig i denne processen? Dette spørgsmål belyses også i projektbeskrivelserne af Katherine Hauptman og Fredrik Svanberg, som diskuterer deres erfaringer med skiftende udstillinger og udviklingsprojekter på Historiska Museet i Stockholm, som har handlet om køn, diversitet og historieformidling -i en brugerinddragende ramme. Erfaringen har vist, at museet må vaere forberedt på, at det kan øge presset internt og give konflikter, når udstillingerne udløser debat og kritik -og publikum sågar kan finde på at true de ansatte. Et spørgsmål går på om museerne har beredskab til at tackle vanskelige og følsomme emner. Hvordan gestalter man eksempelvis personlige erfaringer med overgreb og vold? Hvordan tager man vare på de berørte, og hvordan forholder de besøgende og medierne sig til fortaellingerne? Museumskuratorerne Olav Hamrans og Ellen Langes artikel handler om, en udstilling om mennesker, som i dag lever med barndomsminderne om overgreb i forbindelse med ophold på tuberkulosesanatorium. Men artiklen handler også om hvad der sker med museet, med organisationen og med relationen til de besøgende, medierne, genstandsfeltet og formidlingen, når et kontroversielt tema tages op i en udstilling. De komplekse problemstillinger belyses i et andet analytisk perspektiv i Katrine Tinnings artikel, som er baseret på en udstilling om voldtaegt på Kvindemuseet i Århus. Hun skriver om de etiske fordringer der er forbundet med at søge at vaekke følelser hos de besøgende i udstillinger, med henblik på at skabe handling. Abstract: Whereas museums shunned controversy in the past, this article argues that as museums embrace the new trend of audience participation some have also opted to introduce "hot topics" into museum exhibitions. Museum professionals who have adopted this particular form of museum practice predict that it has the potential to reform museums as we know them, and to turn museums into active agents for democratic change in society. In a bid to understand and scrutinize the implications of this development in museums, the article consults critiques raised by art critics writing about a related development in contemporary art, i.e. relational and participatory art forms.
fatcat:jtg3rqruezagbjca4ii6l74h4q