"Suç ve Ceza" ile "Takva"da çevre, suç ve suçluluk

Ertuğrul BOSTANCI
2020 Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Özet Rus yazar Dostoyevski'nin 1866 yılında yazdığı "Suç ve Ceza" romanında insanı suç işlemeye sevk eden faktörler arasında çevrenin önemli bir yer tuttuğu gözlenmektedir. Aynı şekilde Özer Kızıltan'ın 2006 yılında vizyona giren "Takva" filminde kendi halinde mütedeyyin bir insanın çevresel faktörler sebebiyle yaşadığı değişim anlatılmaktadır. Her iki eserde maneviyatı kuvvetli iki baş kahramanın esas itibarıyla para ve yoksulluk sebebiyle suç işlemeleri, suçluluk duygusunun kendilerinde
more » ... ığı manevi sıkıntılar dikkat çekmektedir. Bu çalışmada çevresel faktörlerin suç ve suçluluk duygusu üzerindeki etkileri karşılaştırmalı edebiyat incelemesi yöntemiyle ele alınacaktır. Kahramanların yaşadıkları toplumu oluşturan fiziki dış çevre ile kahramanların ilişki içerisinde olduğu kişilerden oluşan çevre bir bütün olarak ele alınıp incelenecektir. Abstract In the novel "Crime and Punishment" written by Russian writer Dostoyevsky in 1866, it is observed that the environment has a prominent place among the factors that prompt people to commit crimes. Likewise, Özer Kızıltan's film "Takva" (Takva: A Man's Fear of God) released in 2006, tells the story of a simple pious man's transformation due to environmental factors. In both of these works, two highly spiritual protagonists' involvements in crime mainly due to money and poverty, and the emotional distress caused by the feelings of guilt draw attention. In this study, the effects of environmental factors on guilt and sense of guilt will be discussed with the method of comparative literature review. The physical external environment that constitutes the society in which the heroes live and the environment that the heroes are in contact with will be handled and analyzed as a whole.
doi:10.51177/kayusosder.818764 fatcat:nj44lf67q5cfxd6kkzyim4z7uy