ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken DİNÎ GRUPLARIN ANLAMI, SINIFLANDIRILMASI VE ALEVİ-BEKTAŞİ GRUPLAR RELIGIOUS GROUPS OF MEANING, CLASSIFICATION AND THE ALEVI-BEKTASHI GROUPS

Hüseyin Bal, Anahtar Kelimeler, Dini Grup, Bektaşi Alevi, Bektashi Alevi, Süleyman Demirel, Üniversitesi Fen, Fakültesi, Sosyoloji Bölümü -Isparta
2011 Journal of World of Turks ZfWT   unpublished
Özet: Bu makalede öncelikle din sosyoloji çalışmalarında dini grupların anlamlandırılmasının ve sınıflandırılmasının eleştirel bir değerlendirilmesi yapılmış ve daha sonra bu bağlamda Alevi-Bektaşi gruplarının nasıl anlamlandırılabileceği ve hangi dini grup tipolojisi içinde düşünülebileceği tartışılmıştır. Türkiye'de dini gruplar üzerine yapılan akademik kavramsallaştırmaların kaynağı Batı literatürüdür. Makalenin verileri literatür taraması ile sağlanmıştır. Makale şu mesajı vermektedir:
more » ... ı akademisyenler kendi tarihsel sosyolojik gerçekliklerine göre dini grupları anlamlandırmakta ve sınıflandırmaktadırlar; her medeniyet dairesi, her kültür kendi anlamlandırma biçimini esas alır. Bu nedenle Doğu toplumlarının her birinin dini gruplarını kendi tarihsel ve sosyolojik gerçekliğine bağlı olarak anlamlandırması gereklidir. Abstract: In this article, firstly, meaning and categories of religious groups in the sociology of religion studies are criticallly assessed; then in this context, how Alevi-Bektashi groups can be interpreted and within which religious group typology they can be counted are discussed. The source of the academic conceptualizations on the religious groups in Turkey (including Alevi-Bektashi groups) is Western literature. The data of the article has been provided through literature review. The article concludes that western academics classify religious groups according to their own historical and sociological realities. Each civilization circle, each culture is based on their own way of interpretation. Therefore, it is more appropriate that the religious groups of Eastern society are interpreted depending on their own historical and sociological reality.
fatcat:ozxdu7yv5jhrxl42hscaifq3iq