'DOS' UND 'DONATIO' MITGIFTBESTELLUNG IST KEINE SCHENKUNG

Andreas Wacke
2016 Zeszyty Prawnicze  
"Dos" i "donatio". ustanowienie posagu to nie darowiznaStreszczeniePrzedmiotem artykułu jest instytucja ustanowienia posagu w prawierzymskim. Autor dowodzi, że ustanowienie posagu nie było darowizną. W oparciu o materiał źródłowy wskazuje na różnice pomiędzytymi instytucjami, które wynikały z różnych funkcji przez nie speł-nianych. Autor przypomina, że reguły prawne dotyczące posagu byłykonsekwencją różnych zadań i ról mężczyzny i kobiety, jaką mieliw małżeństwie. Posag, w odróżnieniu od
more » ... ny, odgrywał rolęnie tylko indywidualną, gdyż w interesie przyszłych pokoleń czyliw interesie publicznym leżało, aby dzieci dorastały w rodzinacho dobrej sytuacji finansowej. W imperium, które prowadziło stalewojny chciano też zapewnić, aby wdowy i sieroty były zabezpieczone. W konsekwencji, z racji różnych ograniczeń dotyczących causadonandi, prawnicy rzymscy zmuszeni byli wykreować favor dotis, abywyraźnie rozróżnić dos i donatio.
doi:10.21697/zp.2015.15.2.04 fatcat:budh6tjhifgnhenw2juukpm7qe