VAŽNOST STRATEŠKIH CILJEVA ZA PODUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI

Dinko Primorac
2013 Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву  
Rezime: U Bosni i Hercegovini, kao i u mnogim tranzicijskim zemljama, mnoga su poduzeća bila nespremna na negativne utjecaje koji su nastali s globalnom ekonomskom krizom 2008. godine. U današnjim teškim ekonomskim uvjetima poduzetnici su prisiljeni preispitati načine svoga poslovanja te odrediti svoje strateške ciljeve i njihovu važnost za opstanak poduzeća. Cilj ovoga rada je da kroz analizu empirijskog istraživanja utvrdi koje strateške ciljeve poduzetnici smatraju najvažnijima za uspješnost
more » ... poslovanja. Empirijsko istraživanje je napravljeno pomoću anketnog upitnika na uzorku poduzeća iz Bosne i Hercegovine. Ključne riječi: poduzetništvo, rukovođenje, strateški ciljevi, poslovna uspješnost. JEL klasifikacija: D22, L21. Summary: In Bosnia and Herzegovina, as well as in many transition countries, many companies were unprepared for the negative effects that occurred after global economy crises in 2008. In the current harsh economic conditions, entrepreneurs are forced to reconsider their ways of doing business, and to determine its strategic objectives and their importance for survival of businesses. The aim of this paper is to analyze empirical research and to determine which strategic objectives entrepreneurs consider most important for the success of the business. The research was conducted using a questionnaire on a sample of companies from Bosnia and Herzegovina. 114 ô Dinko Primorac Зборник радова Економског факултета, 2013, 7, стр. 113-121 odluka, razvijanjem sustava povratne informacije kako bi se pratio uspjeh svake odluke i poduzetnika, te nagrađivanjem uspješnih poduzetnika (Nielsen 1985). Poduzetnička strategija predstavlja inovativno povezivanje proizvoda i usluga poduzeća s prilikama u okruženju. Oblikovanje strategije za poduzetništvo prolazi kroz proces formulacije strategije, koji se odnosi na sljedeće (Moriss 2001):
doi:10.7251/zrefis1307113p fatcat:52l4f4pdrfeftmpgfqfjpxdvti