MEASUREMENTS OF PARAMETERS OF WATER AEROSOL OBTAINED BY EXPLOSIVE METHOD

Grzegorz Śmigielski, Roman Dygdała, Michał Kaczorowski, Grzegorz Serejko
2016 Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska  
In this article we have presented the results of the military training area measurements concerning the water aerosol obtained by explosive method, which is very good medium to extinguish an intermediate area fire. A dependence of the aerosol cloud diameter and shock wave pressure on the delay between main and upper charge detonations has been investigated. The obtained results allowed to estimate values of time delays guarantee highest efficiency and safety of firefighting system. POMIARY
more » ... ystem. POMIARY PARAMETRÓW AEROZOLU WODNEGO WYTWARZANEGO METODĄ WYBUCHOWĄ Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów poligonowych dotyczących tworzonego metodą wybuchową aerozolu wodnego, który jest bardzo dobrym medium do gaszenia pożarów obszarowych. Badano zależność ciśnienia fali uderzeniowej oraz średnicy chmury aerozolu od opóźnienia czasów detonacji ładunków wybuchowych umieszczonych wewnątrz kapsuły będącej źródłem aerozolu. Uzyskane wyniki pozwoliły określić wartości opóźnień spełniających kryteria najwyższej efektywności i gwarantujących bezpieczeństwo. Słowa kluczowe: pomiary ciśnienia, fala uderzeniowa, gaszenie pożarów, aerozol wodny
doi:10.5604/20830157.1212263 fatcat:iwuts2yr3jdobatoasnrxugpze