Navoiyning milliy va umuminsoniy qadriyatlarga munosabati

Karimboyeva Dildora Mansur Qizi
2022 Zenodo  
Qadriyat tushunchasi inson uchun "qadrli" bo'lgan narsalar, voqealar, hodisalar, holatlar, jarayonlar, sifatlar va boshqalarni ijtimoiy ahvolni ifodalash uchun ishlatiladigan falsafiy-eksiologik tushunchadir. K.Nazarovning ta'rificha , qadriyat biror bir tarzda va shaklda zohir bo'ladigan, subyekt uchun muayyan ta'sirni namoyon qiladigan voqelikning turli-tuman shakllari, ko'rinishlari, narsalar, hodisalar, jarayonlar, munosabatlar, turli sifatlar, xususiyat, axloq va ma'naviylik mezonlari
more » ... boshqalarning subyekt uchun ijtimoiy ahamiyati va qadrini ifodalagan umumuy falsafiy–eksiologik kategoriyadir.
doi:10.5281/zenodo.6903172 fatcat:glwlyrdqi5dh5pa45j7ron2p2y